Klachtenregeling Fysiotherapie

Bregit Naafs Psychosomatische Fysiotherapie is lid van de klachtenregeling Fysiotherapie, waarbij er een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure wordt geboden met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiermee voldoe ik aan de verplichting zoals vastgelegd in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. (Wkkgz)

Je kunt er op rekenen dat ik mijn uiterste best doe om je zo goed mogelijk te begeleiden. Heb je desondanks een klacht over mijn behandeling of ben je ontevreden over de manier waarop ik met je ben omgegaan? Dan is het goed om dit met mij te bespreken. Vind je dit lastig, dan is het wellicht een idee om iemand mee te nemen naar dit gesprek als steun.

Ik streef ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden en een oplossing te vinden naar ieders tevredenheid.

Mocht het gesprek met mij niet het gewenste resultaat opleveren, dan is het mogelijk gebruik te maken van een klachtenprocedure bij het KNGF conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Voor meer informatie zie: www.defysiotherapeut.com/klachtenregeling.